CNC-fräs för ett gränslöst skapande

Vi har investerat i en CNC-styrd fräs och med den kan vi på ett smidigt sätt göra de flestatyper av arbeten. CNC står för “computer numeric control” och styrs utifrån en dator. Den härtypen av maskin kan utföra väldigt komplicerade arbeten som är exakt enligt ritningen, ner tillminsta millimeter. Det är väldigt behändigt vid större arbeten där många exemplar av sammaprodukt ska tillverkas, eftersom maskinen tillverkar exakta kopior. En CNC-fräs arbetar ävenmycket snabbare än någon människa är kapabel att göra, vilket innebär att även storabeställningar inte behöver ta så väldigt lång tid att genomföra.

CNC-fräsen har revolutionerat branschen för alla som arbetar med trä, metall och plexiglas.Vad vi kan skapa med den här maskinen är nära på gränslöst! En stor fördel att arbeta meden CNC-fräs är vi kan testa en prototyp utan att ens tillverka den. Genom att simulera allt iett datorprogram kan vi se hur den färdiga produkten kommer att bli, och göra ändringardärefter. När vi fått fram en produkt i datorprogrammet som stämmer överens med våraönskemål, kan vi sätta igång med att tillverka den faktiska produkten.