Material

Vi har kunskap och erfarenhet inom de flesta träslag och skivmaterial. Vi känner till de olikaegenskaper olika typer av trä har och hur bäst går tillväga för att arbeta med materialet ochhur det ska behandlas för att hålla länge och bra.

När du kommer till oss med en idé behöver du inte veta i förväg exakt vilka material du villanvända. Vi ger dig gärna råd om vilket eller vilka träslag som passar bäst för ändamålet såatt du kan fatta ett informerat beslut! Behöver du tips och råd när det kommer till mått ochdesign hjälper vi gärna till med det och tillsammans kan vi finputsa din ide så att den blirperfekt!